Onderhoud advies voor bestaande groendaken

Heeft u al een groendak maar wilt u onafhankelijk advies over het onderhoud of renovatie? Ik help u graag. Een probleem zoals veel grassen en weinig sedum kan vele oorzaken hebben en ook vele oplossingen. In veel gevallen is het met aangepast of groot onderhoud op te lossen. U krijgt van mij altijd praktisch advies met concreet welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Zo kunt u het onderhoud zelf uitvoeren óf een hoveniersbedrijf hiervoor inschakelen.

In sommige gevallen wordt het probleem door de laagopbouw of detailering veroorzaakt. In die gevallen krijgt u van mij niet alleen een onderhoudsadvies maar een renovatie advies met één of meer optie’s om de oorzaak van het probleem structureel op te lossen. Onafhankelijk advies kan u veel tijd en geld schelen en duidelijke verwachtingen scheppen.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens een bezoek worden de aanwezige planten geïnventariseerd, de bodem gecontroleerd en de aanwezige onderlagen bekeken. Alle gegevens worden bijgehouden om later verwerkt te kunnen worden.

De gegevens van de inventarisatie worden bekeken en er wordt gekeken of er verbanden kunnen worden gelegd. Als planten bijvoorbeeld een tekort aan water vertonen kan dat meerdere oorzaken hebben. Een tekort aan voedingstoffen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de plant te weinig water op kan nemen. Dat is niet de enige verklaring, er zijn vele oorzaken van een tekort aan water. Zo kan het ook worden veroorzaakt voor een te kleine waterbuffer, te dunne voedingsbodem of te snelle verdamping.

Wanneer de verbanden zijn gelegd en er een duidelijke conclusie is van de analyse. Kunnen de verschillende oplossingen worden geïnventariseerd en de kosten berekend.

Het definitieve advies is eigenlijk de vergelijking van de verschillende oplossingen. De selectie criteria hangen af van de toelaatbare hersteltijd, kosten en kans op succes.

In het advies rapport staan de werkzaamheden en benodigde materialen uitgeschreven. U kunt het dus zelf uitvoeren of die omschrijving gebruiken om offertes aan te vragen.

Onderhoudsinspectie

197,-incl btw, excl reiskosten
 • afspraak bij u thuis
 • Dak inspectie beplanting
 • inspectie gebruikte laagopbouw
 • korte repportage bevindingen
 • mondelinge toelichting

Onderhoudsadvies

350,-incl btw, excl reiskosten
 • afspraak bij u thuis
 • Dak inspectie beplanting
 • inspectie gebruikte laagopbouw
 • analyse substraat kwaliteit
 • probleemanalyse
 • uiteenzetting mogelijke oorzaken
 • oplossingen met kosten indicatie
 • het advies

Renovatie advies

350incl btw, excl reiskosten
 • afspraak bij u thuis
 • Dak inspectie beplanting
 • inspectie gebruikte laagopbouw
 • analyse substraat kwaliteit
 • probleemanalyse
 • uiteenzetting mogelijke oorzaken
 • oplossingen met kosten indicatie
 • het renovatie advies